Οροι και Προϋποθέσεις

Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας https://clevercontrol.com/ ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου της CleverControl, συμφωνείτε να αποδεχθείτε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις με την CleverControl Inc, η οποία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά και οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

 

Άδεια χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων Ιστού

  1. Η CleverControl σας χορηγεί μια ανακλητή, μη αποκλειστική, προσωρινή άδεια σε ένα μόνο αντίγραφο των υλικών και πληροφοριών στον ιστότοπο για σκοπούς προβολής μόνο.

Δεν πρόκειται για μεταβίβαση τίτλου, αλλά για χορήγηση άδειας και σύμφωνα με την παρούσα άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται:

–    να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε υλικό.

–    να παρεμβαίνει ή να διακόπτει την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε δίκτυα που συνδέονται με την ιστοσελίδα.

–    χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό για να παρεμποδίσετε την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου ή οποιεσδήποτε συναλλαγές προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

–    να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή CleverControl.

–    χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο για να διαχωρίσετε ή να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή τους επισκέπτες του.

–    να μιμηθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να δηλώσετε ψευδώς ή να παραπλανήσετε με άλλο τρόπο την υπαγωγή σας σε ένα πρόσωπο ή μια οντότητα.

–    να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιότυπες σημειώσεις από τα υλικά ή τις πληροφορίες.

–    μεταφέρετε τα υλικά ή τις πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά ή τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

 

  1. Αυτή η άδεια θα σταματήσει αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από το CleverControl. Αφού τερματίσετε την προβολή των υλικών ή των πληροφοριών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά και πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η CleverControl και / ή οι δικαιοπάροχοι της είναι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο CleverControl. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση https://clevercontrol.com/ για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η CleverControl διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς χορηγηθεί και δεν χορηγείται άδεια ή δικαιώματα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων.

 

Συμμόρφωση με τους νόμους

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες CleverControl είναι δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί απορρήτου, χωρίς περιορισμό, όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό και υπηρεσίες CleverControl και εγγυάστε στο CleverControl ότι θα συμμορφωθείτε με αυτούς τους νόμους.

 

Εμπιστευτικές πληροφορίες CleverControl

Ορισμένες πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης είναι διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα μόνο σε πελάτες της CleverControl με άδεια χρήσης που έχουν εγγραφεί για να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω ατομικού λογαριασμού με κωδικούς πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από την CleverControl. Αυτές οι περιορισμένες πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της CleverControl. Εάν είστε εγγεγραμμένος πελάτης, η CleverControl σας επιτρέπει να κατεβάζετε, να διανέμετε, να αντιγράφετε και να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες περιορισμένης πρόσβασης για τον εαυτό σας ή, κατά περίπτωση, μόνο εντός της οργάνωσης του πελάτη και μόνο για τους επιδιωκόμενους σκοπούς που έχει εγκριθεί από το CleverControl. Η έκδοση ενός κωδικού πρόσβασης εγγραφής εξαρτάται από τη χρήση των πληροφοριών από τον πελάτη σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης ή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με το CleverControl. Δεν θα μεταφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Θα ειδοποιήσετε αμέσως την CleverControl για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση και την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης που σας παρέχεται. Δεν θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή περιοχή ιστοτόπου στο δικτυακό αυτό τόπο.

 

Αποποίηση ευθυνών

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WEB SITE ΤΗΣ CLEVERCONTROL ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". CLEVERCONTROL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ αποποιείται και αναιρεί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΑΚΟΜΗ, ΟΙ CLEVERCONTROL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΑ ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ WEB SITE. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ CLEVERCONTROL ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η CLEVERCONTROL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΗΣ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ. Η CLEVERCONTROL ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

 

Περιορισμοί

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η CLEVERCONTROL Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ INTERNET SITE ΤΗΣ CLEVERCONTROL, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η CLEVERCONTROL ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΜΕΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

 

Συμφωνίες αδειών και υπηρεσιών

Όλα τα λογισμικά και υπηρεσίες με άδεια χρήσης της CleverControl και τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι διαθέσιμα για λήψη από αυτόν τον ιστότοπο είναι τα προϊόντα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα της CleverControl ή των προμηθευτών της. Η χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών διέπεται από τους όρους της ισχύουσας σύμβασης άδειας ή παροχής υπηρεσιών που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται σε αυτό το λογισμικό ή υπηρεσία.

 

Υποβολές

Οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικό ή ιδέα που υποβάλετε στον ιστότοπο θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το CleverControl για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της ανάπτυξης και παροχής λογισμικού και υπηρεσιών εκτός από το ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτή την Ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθούν από την CleverControl σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό το δικτυακό τόπο οποιαδήποτε δυσφημιστική, δυσφημιστική, άσεμνη, παράνομη ή πορνογραφική ύλη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη.

 

Συνδέσεις

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν θα βλάψει τη φήμη μας ή δεν θα την εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκριση ή επικύρωση εκ μέρους μας όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για να σταματήσετε αμέσως οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπο. Εάν ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και τους πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους από διαφημιζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων banner. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη γι ’αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

 

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Η CleverControl μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για τον ιστότοπό της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

 

Αλλα

Αναγνωρίζετε ότι η CleverControl Corporation είναι εταιρεία των Η.Π.Α. και ως εκ τούτου το λογισμικό και οι υπηρεσίες της υπόκεινται στον έλεγχο βάσει του αμερικανικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών (15 CFR 730-774) και συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγής και εξαγωγής.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και αντικαθιστά τυχόν προγενέστερες ή σύγχρονες διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο. Δεν βασίζεστε σε καμία εκπροσώπηση σχετικά με αυτό το θέμα, προφορική ή γραπτή, που δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Καμία εκπροσώπηση, υπόσχεση ή προτροπή που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική. Καμία τροποποίηση ή παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας δεν είναι αποτελεσματική εκτός και αν υπογράψουν και τα δύο μέρη.