Έλεγχος Εκτύπωσης

CleverControl separately monitors printer activity on all computers.

Get a full list of instances of printer use

Get time and name of printer operation

CleverControl
Πώς μπορεί αυτή η λειτουργία να είναι χρήσιμη

Use of company’s resources for personal needs is quite common among many employees. Some might use printers to print out personal documents, which would be expensive to do using paid printing services. Or sometimes worse - an employee might print out confidential information, without approval. With CleverControl you will be able to prevent corporate info from leaking, because you will find out about every such case and every user who does that.

Εγγραφείτε