Δραστηριότητα Εφαρμογών

Το CleverControl σας παρουσιάζει όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στους υπολογιστές των υπαλλήλων σας

Δείτε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας

Χρόνος και διάρκεια της δραστηριότητας του προγράμματος

Αποκτήστε μια πλήρη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων

Παρακολουθήστε πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές για να αποτρέψετε ανεπιθύμητη δραστηριότητα
CleverControl
Πώς μπορεί αυτή η λειτουργία να είναι χρήσιμη

Πέστε, έχετε ένα τμήμα, όπως το λογιστικό, που έχει μία εφαρμογή, όπου οι υπάλληλοι υποτίθεται ότι ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας. Με το CleverControl μπορείτε να ελέγξετε αν η πραγματικότητα ταιριάζει στην υπόθεση. Εκτός αυτού, είναι πάντοτε χρήσιμο να γνωρίζετε το είδος του προγράμματος που οι υπάλληλοι τρέχουν στους υπολογιστές τους συχνότερα.

Εγγραφείτε